Beranda Mars Alkhairaat

Mars Alkhairaat

Oleh: Aziz Lakoro

Alkhairaat tempat mendidik putra-putri

Berdasarkan pancasila

Menempah patriot paripurna

Mendiidk Islam yang sejati

Kiranya Allah memberkati

Alkhairaat lanjut usiannya

Mencipta manusia susila

Sebagai bakti bagi negara

Moga-mogalah bagi para pelajarnya

Terlindung dalam sinar kemajuannya

Sorak-soraklah, Alkhairaat hiduplah

Sentosa selama-lamanya