Beranda Kabupaten Parigi Mautong

Kabupaten Parigi Mautong

NO SEKOLAH & MADRASAH ALKHAIRAAT
 
1 MADRASAH ALIYAH ALKHAIRAAT
  Jumlah Madrasah 10 Madrasah
  Jumlah Guru 157 Guru
  Jumlah Murid 764 Murid
  Keterangan
       
2 SMA ALKHAIRAAT
  Jumlah Madrasah
  Jumlah Guru
  Jumlah Murid
  Keterangan
       
3 SMK ALKHAIRAAT
  Jumlah Madrasah 1 Sekolah
  Jumlah Guru 28 Guru
  Jumlah Murid 280 Murid
  Keterangan
       
4 MTS ALKHAIRAAT
  Jumlah Madrasah 216 Madrasah
  Jumlah Guru 338 Guru
  Jumlah Murid 1. 683 Murid
  Keterangan
       
5 SMP ALKHAIRAAT
  Jumlah Madrasah 3 Sekolah
  Jumlah Guru 36 Guru
  Jumlah Murid 426 Murid
  Keterangan
       
6 SD ALKHAIRAAT
  Jumlah Madrasah 4 Sekolah
  Jumlah Guru 50 Guru
  Jumlah Murid 792 Murid
  Keterangan
       
7 MI ALKHAIRAAT
  Jumlah Madrasah 6 Madrasah
  Jumlah Guru 62 Guru
  Jumlah Murid 683 Murid
  Keterangan
       
8 MDA ALKHAIRAAT
  Jumlah Madrasah 15 Madrasah
  Jumlah Guru 27 Guru
  Jumlah Murid 679 Murid
  Keterangan
       
9 TK ALKHAIRAAT
  Jumlah Madrasah 3 Madrasah
  Jumlah Guru 18 Guru
  Jumlah Murid 160 Murid
  Keterangan